Het woord "chakra " komt uit het Sanskriet en betekent wiel of rad. We hebben er minstens 32 maar ik beschrijf op deze pagina even de zeven belangrijkste.
De Chakra's zijn draaikolken van energie die in de lengterichting van het lichaam liggen en de stroming van de fijnstoffelijke energie controleren. Als ze in balans zijn functioneert het lichaam goed.
Als ze uit balans zijn doordat ze slecht functioneren of geblokkeerd zijn, dan kan het leiden tot lichamelijke, psychische en emotionele klachten.
Elke Chakra heeft zijn eigen plaats, kleur, functie en symbool.
De Chakra's worden vaak afgebeeld in een lotusbloem. Hieronder staat een schema waarin alle zeven hoofdchakra's beknopt vermeld zijn.


Naam

Symbool

Ligging

Kleur

Verbonden lichaamsdeel 

Stuit-chakra (Muladhara) 

Tussen geslachtsdelen en anus

Rood

Skelet, botten en geslachtsorganen

Milt-chakra (Svadhisthana)

Onder de navel

Oranje

Blaas, prostaat, baarmoeder

Zonnevlecht (Manipura)

Vlak boven de navel

Geel

Maag, darmen en spieren 

Hart-chakra
(Anahata)

Borstbeen

Groen

Hart, vaten, borst en longen

Keel-chakra
(Vishuddha)

Onder aan de hals

Blauw

Mond, keel en oren

Derde oog
(Ajna)

Punt tussen de wenkbrauwen

Indigo

Ogen en schedelbasis 

Kruin-chakra
(Sahasrara)

Bovenkant hoofd

Paars-violet

Schedeldak, huid en hersenschorsUitgebreide beschrijving van de zeven hoofdchakra's

 

Het eerste chakra
Het eerste chakra wordt in het Sanskriet "Muladhara" genoemd, wat wortel betekent. Dit chakra bevindt zich net onder het stuitbeen en legt de verbinding tussen de mens en de aarde. Vanuit dit chakra wordt de basis gelegd tussen het lichaam, de aarde en de manier waarop je je in de wereld beweegt. Elk chakra heeft lichamelijke, emotionele en spirituele componenten.
Op lichamelijk gebied hoort het eerste chakra bij: problemen met onderrug, dikke darm, botten,heupen, billen. Al deze delen horen bij het onderste deel van het lichaam, daar waar ook het chakra zich bevindt. Dit zijn veelal de massieve delen die ondersteuning en de basis bieden. (bekken)
Emotioneel gezien heeft het eerste chakra te maken met veiligheid, basisvertrouwen, financiële zekerheid (geruststelling in basisbehoeften) en begrenzing. Men moet eerst de grenzen van zijn mogelijkheden afbakenen, om die later uit te kunnen breiden. Persoonlijke grenzen aangeven behoort eveneens bij dit chakra.

Het tweede chakra
Het tweede chakra heeft in het Sanskriet de naam "Svadhisthana" gekregen, wat zoetheid betekent (ook liefelijkheid, bekoorlijkheid). Dit chakra is verbonden met de geslachtsklier, geslachtsorganen, heiligbeen, bekkengebied, baarmoeder, nieren, blaas, bloedsomloop en waterhuishouding.
Een stabiel chakra duidt op een gezonde omgang met seksualiteit: hartstocht en emoties worden niet onderdrukt, maar geuit. Stroomt de levensenergie evenwichtig door het tweede chakra, dan kunt u uw creatieve potentieel volledig tot uitdrukking brengen. Zelfverzekerdheid, vitaliteit, levenslust en aantrekkingskracht op andere mensen duiden erop dat dit chakra geactiveerd is.

Het derde chakra
In het Sanskriet heet het derde chakra "Manipura", wat vertaald kan worden als 'schitterend juweel' of 'met edelstenen gevuld'. In de yoga is dit chakra de belangrijkste plek voor het opslaan van energie. Het derde chakra (ook wel navelchakra of Zonnevlecht genoemd) wordt geassocieerd met de alvleesklier, maag, galblaas, lever, milt, dunne darm, buikholte en vegetatief zenuwstelstel. Dit chakra regelt de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam, de maag, lever en milt.
Een goed ontwikkeld Manipura-chakra stimuleert op emotioneel vlak de vorming van een sterk ik-gevoel, wat nodig is om zelfverzekerd en doelgericht door het leven te gaan. Een te sterk geladen chakra kan echter leiden tot machtswellust, jaloezie en overdreven ambities. Een gebrek aan energie daarentegen leidt tot onzekerheid, ongerichtheid en zelfmedelijden.

Het vierde chakra
Het "Anahata" chakra vormt het centrum van de mens: dit chakra verbindt de onderste drie chakra's van de instincten met de bovenste drie chakra's van het hogere, menselijke bewustzijn. Het vierde chakra is het energetische centrum van liefde, medeleven, menselijkheid en geborgenheid. Het zorgt voor een liefdevol en ondersteunend contact met de ander en voert van het ik-bewustzijn naar het wij-bewustzijn.
Dit chakra regelt de werking van het hart, de longen en de ademhaling. Een stabiele bloedsomoop, een sterk hart, een gezond hartritme en een diepe, ontspannen ademhaling duiden erop dat het hartchakra in balans is. Een verlaging van het energieniveau van dit chakra kan zich uiten via allergie, astma en infectiegevoeligheid. Een verstoring komt echter het duidelijkst naar voor in de vorm van hartklachten en ademhalingsproblemen.

Het vijfde chakra
Dit chakra, ook wel "Vishuddha" genoemd, vormt in het lichaam het klank- en spraakcentrum. Hij helpt bij de ontwikkeling van het woordbewustzijn. Mensen met een goed ontwikkeld keelchakra kunnen goed spreken en winnen gemakkelijk iemands vertrouwen. Het vijfde chakra verbindt het hartcentrum met het voorhoofdchakra en wordt beschouwd als de bemiddelaar tussen voelen en denken. Dit chakra stemt ze op elkaar af en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ratio niet de overhand krijgt.
Een evenwichtige, volle stem, een goede ademhaling en ontspannen nek-, kaak- en schouderspieren geven aan dat de energie in het Vishuddha-chakra vrij kan stromen. Slecht stromende energie in het keelchakra zorgt vaak voor een stokkende, hese, snel vermoeid klinkende stem. Behalve keelklachten kunnen ook problemen met de schildklier, struma, oorpijn en zelfs tandpijn of tandvleesontsteking met een verzwakt keelcentrum in verband worden gebracht.

Het zesde chakra
Als geestelijk centrum zorgt het "Ajna" chakra voor oplettendheid en bewustzijn. Als de levensenergie zich in het zesde chakra verzamelt en blokkades worden opgeheven, is het mogelijk om een hoger bewustzijn te bereiken. Een belangrijk symbool voor het zesde chakra is Shakti Hakini, een androgyne godheid, die zowel het mannelijke als vrouwelijk aspect vertegenwoordigt (de dualiteit wordt overstegen).
Het Ajna-chakra verzorgt de verbinding met de geestelijke wereld en opent de poorten naar intuïtieve kennis en verwijst naar een werkelijkheid die tevoorschijn komt zodra het dualistisch waarnemen van de wereld overstegen wordt en de gedachten tot rust komen. Omdat het voorhoofdchakra de werking van alle endocriene klieren beïnvloedt, is het essentieel voor de gezondheid. Een verstoring uit zich op geestelijk niveau, zoals angst, een gevoel van zinloosheid en doelloosheid of als concentratieproblemen. Is dit chakra vrijwel helemaal leeg, dan kan dat zelfs leiden tot zware geestesziekten. Een verzwakt chakra kan ook heel depressief maken, terwijl een overactief chakra waanvoorstellingen en schizofrenie tot gevolg kan hebben.

Het zevende chakra
Het "Sahasrara" chakra hangt samen met spiritualiteit en verlichting. Dit chakra heeft te maken met het streven naar hogere bewustzijnstoestanden. Een geopend zevende chakra veroorzaakt een gevoel van diepe vrede en harmonie, voorbij de dualiteit. Dit leidt tot ervaringen van totaal geluk en brengt de verbinding tot stand met een werkelijkheid die voorbij het denken ligt. De energie van dit chakra kan er toe leiden dat men de Mahatma, 'de grote ziel', bereikt.
Het kruinchakra werkt in op het gehele organisme. Is de energie in dit chakra te zwak, dan kunnen er chronische ziekten, zenuwaandoeningen en levensbedreigende ziekten ontstaan. De meest voorkomende problemen uiten zich als hoofdpijn, verwardheid, vergeetachtigheid, slaapstoornissen en depressiviteit.
(bron van de uitgebreide beschrijving: wikipedia)