Ons universum is een oneindige zee vol energie - in fijne en dichte vormen - die voortdu­rend in beweging is.
Mensen, dieren, planten, maar ook stenen maken deel uit van dat grote veld vol spiralen en draaikolken van energie.
Binnen deze zee vol energie is reiki een van de fijnere, subtiele energieën.
Reiki is ook de naam voor de desbetreffende energiehelingsmethode, die uit Japan afkomstig is,
maar volgens gechannelde berichten ook al in Atlantis zou hebben bestaan.
Wie aan reiki (de methode) doet, heeft reiki(energie) in zich.  

(Annemieke van Ling  uit spiegelbeeld van februari 2007)

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.  Oorsprong

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie'. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

Werking

Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen (nadi's) en chakra's. Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.


Energie

De energie waarmee men in de Reikimethode zegt te werken is volgens beoefenaars overal aanwezig en zou het fundament van de wereld zijn. Zij geloven dat energie zich op verschillende niveaus (causaal, mentaal en fysiek) manifesteert en als zodanig alle voorwerpen en wezens vormt. Naar hun zeggen kunnen energiestromen in een lichaam geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg, en zijn zij in staat om deze blokkades door handoplegging op te heffen.
Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slechts doorgeven. Het vermogen om energie door te geven heeft volgens hen iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. Tijdens een 'initiatie' zouden kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven worden heropend.

Inwijdingen
Het traditionele Usui-systeem kent een drietal inwijdingen. Een inwijding is een initiatie of afstemmingsritueel. Bij een inwijding (= afstemmingsritueel) wordt het trillingsgetal van het energieveld van de leerling verhoogd en krijgt de leerling nieuwe technieken aangeleerd. Bij de inwijding in de tweede graad en de derde graad worden de leerling ook de symbolen met de bijbehorende mantra geleerd.

(bron wikipedia)

*De info en teksten over Reiki heb ik verkregen uit diverse boeken, cursussen en eigen ervaringen.
Als ik de auteur weet staat die er bij vermeld.Reiki leefregels

-Maak je slechts vandaag niet kwaad
-Maak je slechts vandaag geen zorgen
-Eerbiedig je medemens
-Verdien je brood op een eerlijke manier
-Toon dankbaarheid aan alles wat leeftIk probeer me hier aan vast te houden. Het is niet altijd gemakkelijk.
Ik ben dan ook van mening dat je deze leefregels ook niet te letterlijk hoeft te nemen.
Natuurlijk mag je best wel eens ongerust zijn of boos.
Het is al belangrijk dat je je er bewust van wordt hoe je met bepaalde situaties omgaat.

Mijn Reiki
Ik heb de cursus Usui Shiki Ryoho 1 ( in 2004) en 2 (in 2007) gedaan.
Sinds 2014 mag ik me ook Kundalini Reikimaster noemen.

Lees HIER over mijn cursus ervaringen 

Reiki Usui Shiki Ryoho 1

Reiki Usui Shiki Ryoho 2

Kundalini Reiki

Belangrijk:
Reiki is nooit een vervanging van behandeling/consult door de huisarts!

Bij klachten neemt u altijd eerst contact op met uw huisarts of specialist. Reiki is daarentegen een waardevolle aanvulling op reguliere geneeskunde.