In deze privacyverklaring leg ik uit waarom en op welke manier ik persoonsgegevens verwerk. Deze verklaring is van toepassing op alle door Lotus Maylea geleverde producten en diensten.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam, achternaam samen met uw geboortedatum. Foto's vallen hier ook onder.

Verwerkt Lotus Maylea persoonsgegevens?
Ja. Lotus Maylea verzamelt en verwerkt allerlei persoonsgegevens om uw aanvraag of reacties zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden op het gebied van kaartleggingen, reiki en andere diensten omdat u die gegevens zelf aan Lotus Maylea hebt verstrekt. Gegevens die Lotus Maylea van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn om u te kunnen helpen of beantwoorden. Denk hierbij aan.....

  1. Voornaam en achternaam, 
  2. e-mailadres,

 

Wat doet Lotus Maylea met bijzondere persoonsgegevens ?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, persoonlijke kwesties die gegeven worden bij een Reiki of kaartaanvraag. Deze gegevens worden meteen weer verwijderd.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden niet met derden gedeeld.

Cookies

Deze website is gemaakt bij Jouwweb en maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Voor vragen daarover verwijs ik u naar jouwweb.nl

Lotus Maylea behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Voor vragen kunt u contact met me opnemen.

Maria van den Boom; eigenaar van Lotus Maylea